הפורום המשפטי

לאתר הפורום המשפטי > >
 
שנת הקמה:   2004
 
מטרות:  
הגנה על זכויות אדם, שמירה על תקינות שלטון ומאבק לעיגון ערכי הציונות ושמירה על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל והעם היהודי.
 
פעילות:  
מאבק משפטי להגנה על זכויותיהם של עקורי גוש קטיף ותושבי יו"ש, הגשת עתירות לבג"ץ כנגד מינויים לא תקינים בשירות הציבורי והחלטות שלטוניות, השתתפות בדיונים בוועדות הכנסת, הגשת ניירות עמדה, תיקוני חקיקה, הפקת דו"חות והפצתם למקבלי החלטות.
פעילויות נוספות נעשות בשיתוף פעולה מלא עם ארגוני TSI.
 
הצלחות:  
סיוע לעקורי גוש קטיף והגדלת היקף הפיצויים ביותר ממיליארד ₪, טיפול בנפגעי עמונה, בעקבות בג"ץ שהגיש הפורום המליץ מבקר המדינה לערוך רפורמה במנגנון הענקת פרס ישראל, הבאה לרפורמה בסל תרבות ארצי כך שיהיה לאומי יותר, תיקון חוק החמרת תנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים וחוקים נוספים.
 

דו"ח המבקר: כשלים חמורים בהתנהלות הפרקליטות
בעקבות דו"ח המבקר על הפרקליטות קורא הפורום המשפטי ליועץ המשפטי לממשלה להקים באופן מיידי את הגוף המפקח על הפרקליטות
קרא עוד >

ביוב ביו"ש
דו''ח חדש של המשרד להגנת הסביבה
קרא עוד >


ראשי | אודות | צור קשר | הפורום המשפטי | עובדה | תדמית | תצפית | ירוק עכשיו | פורום למען ארץ ישראל
© כל הזכויות שמורות למגן הישראלי mp100 systems - בניית אתרים עיצוב אתרים - נרינסקי